Generell informasjon :
 
Hovudsponsorar :Voss Sparebank


Annonse :


 
Oversikt over tillitsvalde:

Tillistvalde i Bulken IL 2017

Handlingsplan for Bulken il 2017


Medlemstilbod

Her finn du avtalen med Sport 1 (2015).

Tilbod på klubbdressar

Krav om politiattest :
Alle som trenar / har aktivitet saman med born skal levera politiattest.
Dei som er ansvarlege for aktiviteten skal sjå til at det vert skrive ut politiattest, og det er leiaren i laget som skal skriva under og levera den til lensmannen i Voss. For tida er det underteikna som er ansvarleg i laget for dette.  
Gunn Berit Lunde AarvikHer finn du info frå Politiet......

....og her finn du søknadsskjemaet.