Det er flotte forhold i Tunåsen no.
Link til terminlista i hopp for sesongen 2019 finn du her

Hovudsponsorar :Voss Sparebank

Annonse :

 


Karusellrenn: Torsdag 31. januar

Kretsrenn: Sundag 24. februar kl. 12

Rekruttrenn Framnesbakken 3. mars

Hopp og kombinert ? Framnesbakken.

Søndag 3. mars skipar Eldar til rekruttrenn i Framnesbakkane.

Start kl 11.30.

Desse bakkane er på Oppheim like ved omsorgstunet.

Det vert hoppa i K 26, K 17 og K 7 m. Du kan hoppa med langrennski, turski, eller andre ski og velgja kva bakke du vil prøva. Det vert og kombinert i ei enkel krossløypa på sletta i bakken; ta med langrennsski 
til dette. Alle som deltek får premie. Alle klassar.

Eldar ønskjer alle velkomne!
Påmelding innan laurdag 02.03
til
skilaupar@gmail.comKontakt med Hoppgruppa?
Send ein e-post til
hopp@bulkenil.no
Resultat hopp- og kombinertrenn 2019

NB: Vanskelege vértilhøve kan gjere at bakkane
ikkje er preparerte. Følgj med på Faceboksida til
Tunåsen
for oppdatert informasjon

Har du lyst til å prøve hopping?
Bulken IL har hoppski du kan låne.
Vis at du likar Tunåsen på Facebook !


GPS-kordinatar til Tunåsen :

60.620834,6.221523

+60° 37' 15.00", +6° 13' 17.48"